La Strada: ondertekening van de overeenkomst met de stad La Louvière

La Strada: ondertekening van de overeenkomst met de stad La Louvière

De tekst van de overeenkomst voor de uitvoering van het partnerschap voor project La Strada is dinsdag ondertekend door de stad La Louvière en Wilhelm & Co. Als de overeenkomst wordt aanvaard door toezichthoudend minister Valérie De Bue, dan is dat het startpunt van de oprichting van een nieuwe duurzame wijk in het hart van de stad, op de oude Boch-site. Een plek voor uitwisselingen en “samenleven” voor alle inwoners van La Louvière.

“We zijn verheugd dat de overeenkomst voor de uitvoering van het partnerschap voor project La Strada op dinsdag 26 juni 2018 ondertekend is door de stad La Louvière en onze groep. We kijken uit naar de reactie van toezichthoudend minister Valérie De Bue,” verklaart Peter Wilhelm, CEO van Wilhelm & Co. “Voor ons was de ondertekening van deze overeenkomst een onontbeerlijke voorwaarde om de verdere ontwikkeling van project La Strada toe te staan en een versnelling hoger te schakelen.”

Wilhelm & Co zal in de loop van het tweede semester van 2018 kunnen beginnen aan de bouwwerken voor residentie La Strada met de constructie van een eerste gebouw, “Le Clos des 7 Fontaines”, 96 appartementen en enkele winkels en restaurants op het gelijkvloers. Dat is de eerste fase van project La Strada.

De lancering van het project en de opbouw van deze appartementen is uitstekend nieuws voor de stad en haar inwoners, aangezien La Louvière al jaren haar aanbod van nieuwe appartementen moet uitbreiden, zowel op het vlak van kwaliteit als kwantiteit. Dankzij deze appartementen kan de stad voldoen aan de behoeften van nieuwkomers én inwoners die zich in het stadscentrum willen vestigen.

Een mobilisatieproject dat wil beantwoorden aan de noden van de inwoners

Binnenkort komen er infosessies voor de inwoners. Bovendien staat er sinds enkele dagen een verkoopsbureau op de site en volgt de werfsignalisatie binnenkort.

Wilhelm & Co werd bekend nadat het de stadscentra van Louvain-la-Neuve en Luik nieuw leven had ingeblazen met de projecten L’esplanade en Médiacité. Dit jaar is het tien jaar geleden dat de firma de oproep tot een Europees partnerschap, gelanceerd door de stad La Louvière, in de wacht heeft gesleept, met dezelfde doelstelling: het hart van de stad nieuw leven inblazen.

Inmiddels zit het project weer op het goede spoor. De bedoeling van Wilhelm & Co is om van La Strada – in samenwerking met de autoriteiten en lokale spelers – een project te maken dat een nieuw imago uitdraagt en La Louvière mobiliseert, maar ook beantwoordt aan de noden van de inwoners van de stad.

La Strada, een nieuwe duurzame wijk in het hart van de stad

La Strada, dat is een nieuwe wijk die zich aftekent in het hart van La Louvière op de oude Boch-site, waar 16 ha voldoende ruimte biedt voor een herstructurering van het stadscentrum van La Louvière, dat uniek is in België.

Het geheel is het onderwerp geweest van diepgaande reflectie en grondige studies en zal radicaal anders zijn dan alles wat tot nu toe gedaan is. De verschillende functies zijn gecentraliseerd rond een groene ruimte van één hectare, een plek van gezelligheid, ontspanning en ontmoeting, toegankelijk voor voetgangers en fietsers. In het noorden van dit park bevinden zich op de gelijkvloerse verdieping van de meeste appartementen buurtwinkels, brasserieën en restaurants; in het zuiden bevinden zich het cultureel recreatiecentrum, met in het bijzonder het Keramis-centrum, dat activiteiten in verband met keramiek huisvest, het toekomstige conservatorium van La Louvière, dat een nieuw aanbod aan kunstopleidingen zal uitwerken, en een van de allereerste winkelcentra van de nieuwe generatie.

Handel en ontspanning opnieuw uitgevonden

De tijd verstrijkt, de handel evolueert in ijltempo en de gewoonten van consumenten zijn veranderd. De digitale revolutie heeft tot nieuwe consumptiemethoden geleid, die bovendien veel talrijker zijn geworden. Iedereen consumeert volgens zijn of haar wensen en levensstijl: met de smartphone (m-commerce), in de etalage of een winkeluitstapje (in de winkel), privéverkoop (thuis), een snelle of impulsieve aankoop online (e-commerce) of een aankoop op aanraden van een vriend(in) op sociale netwerken (s-commerce). Vreemd genoeg roept die evolutie een steeds groter verlangen op om “samen te leven” en af te spreken met vrienden en familie. Dat leidt tot een groeiende vraag naar plaatsen die bevorderlijk zijn voor menselijk contact, om te delen en te ontdekken.

Die evolutie is even fascinerend als ontwrichtend. Ze heeft ertoe geleid dat Wilhelm & Co het luik “handel en ontspanning” van La Strada helemaal opnieuw heeft bedacht. In de toekomst zal handel deel uitmaken van een veel groter geheel, dat bezoekers een ruime keuze aan functies en activiteit biedt, veel uitgebreider dan wat we vandaag kennen. Handelszaken, recreatie, plekken voor ontmoetingen, werk en coworking of plekken voorbehouden aan vrije beroepen, meer diverse diensten voor particulieren; alles in het verlengde van de bestaande stadskern.

En we kunnen rekenen op de erkende creativiteit van de architecten van L35 en de teams van Wilhelm & Co, waaronder CEO Peter Wilhelm – onlangs benoemd tot voorzitter van de Europese raad voor winkelcentra – voor het oprichten van dit gloednieuwe type plaats en het vestigen van een stedelijke vernieuwingsdynamiek.

Samengevat zal La Strada bestaan uit:

  • 600 nieuwe, moderne en comfortabele woningen
  • binnen- en buitenrecreatie
  • speciaalzaken en grote merken
  • een uitgebreid restaurantaanbod
  • flexibele diensten en kantoren van de nieuwe generatie
  • een “creatiefabriek” voor kunstenaars en tijdelijke tentoonstellingen
  • een half overdekte hal voor markten met lokale producten, antiekmarkten, festiviteiten en cultuurevenementen
  • workshops voor volwassenen en kinderen (koken, knutselen, moestuin, enz.)
  • een stadspark, het centrale element van de wijk, dat is opgevat als een stedelijke leefruimte met ontspanningsactiviteiten

Een nieuwe wijk, een opstap naar de toekomst en werkgelegenheid

De wijk La Strada zal dankzij de ambitie, het aanbod en de regionale bestaansreden een heuse economische motor zijn die de vitaliteit en aantrekkingskracht van de stad La Louvière versterkt.

Er zullen meer dan duizend banen gecreëerd worden door die nieuwe activiteiten: de wijk voorziet in dat kader een opleidingsruimte die in samenwerking met Forem zal worden ingericht, zoals Wilhelm & Co dat al deed in Louvain-la-Neuve en Médiacité.

“Zoveel mogelijk inwoners van La Louvière moeten baat hebben bij deze functies,” benadrukt Peter Wilhelm. De bedrijven zullen op grote schaal inschakelingsclausules ondertekenen en lokaal aanwerven.”

De bevestigde expertise van Wilhelm & Co en van internationaal erkende architecten

De teams van Wilhelm & Co hebben het schematische overzicht van de toekomstige wijk uitgewerkt in samenwerking met verschillende architectenbureaus die gespecialiseerd zijn in de indeling van grote, multifunctionele stadsprojecten. Een van de voornaamste partners is het internationaal erkende architectenbureau L35 uit Barcelona.

Volgens de planning wordt de eerste steen van project La Strada gelegd in de loop van het tweede semester van 2018, aan het begin van de opbouw van de eerste residentiële fase – Le Clos des 7 Fontaines.

Voor het commerciële en recreatieve luik van project La Strada zal Wilhelm & Co op het einde van dit jaar het nieuwe concept, dat is uitgewerkt in samenwerking met bureau L35, voorstellen aan de stad. In 2019 kan de commercialisering van grote oppervlakten beginnen en kunnen partnerschappen worden gesloten met actieve hoofdrolspelers in de vrijetijds-, cultuur- en sportsector.

Back to Top