14-01-28-Wilco-wp-website-images-a-la-une-page-expertises

Globale Aanpak

Ontwerpen en de stad tot leven brengen

Als globale operator onderscheidt Wilhelm & Co zich door een waaier van interventies die afgeleid zijn van 7 beroepen: ontwerp en ontwikkeling, financiering en investering, commercialisering, beheer en asset management. In tegenstelling tot een klassieke ontwikkelaar die zich beperkt tot het oprichten van gebouwen, ontwerpen wij stadswijken met al hun onderdelen. Naast het ontwerp en de realisatie van onze projecten, streven wij er ook naar om de infrastructuur en de nutsvoorzieningen van de stad te beheren. We verzekeren tevens de duurzaamheid van onze projecten door er veelbelovende economische activiteiten aan te moedigen of door die zelf te creëren. Dit was het geval met Pôle Image (media cluster) waarvan we zelf aan de wieg stonden.

Ontwerp

De kracht van een creatief team

Door de hoge inzet op het gebied van de ontwikkeling, zijn de ontwikkelaars vandaag verplicht kwaliteit te garanderen die beantwoordt aan de wensen van de lokale overheden. Aangezien zij uiteraard verantwoordelijk zijn voor ruimtelijke ordening, is het van het grootste belang dat hun keuze gesteund is op de garantie van een uitstekende kwaliteit, gebaseerd op de realisaties en competenties van hun partner. Om deze doelstelling te bereiken, omringt de Groep zich met een multidisciplinair ontwikkelingsteam, bestaande uit studiebureaus, architecten, stedebouwkundigen, landschapsarchitecten, geografen, experten-landmeters, ingenieurs en soms zelfs sociologen.

Opvolging bij elke fase

Eens de programmering van een project ten einde loopt, dienen de operationele en ontwikkelingsteams de verschillende bouwaanvragen bij de competente betrokken autoriteiten in.

integrated-operator-02

 

Opvolging

Nauwgezetheid en expertise

Zodra de vergunningen zijn verkregen, houden onze teams toezicht op de werkzaamheden van de algemene aannemer en op de evolutie van de werven. Tijdens deze belangrijke fase geven ze blijk van nauwgezetheid en knowhow om de deadlines en de budgetten te respecteren en te zorgen voor de correcte uitvoering van het project.

 
120913-esplanade-accueil_statue3

Financiering

Stadswijken ontwikkelen door er winkelcentra te integreren heeft als logisch gevolg dat we ook een team van financiers hebben dat gespecialiseerd is in het opzetten van ingewikkelde financiële modellen. Wilhelm & Co is zeer bedreven in het opzetten van gestructureerde financieringen voor operaties ter waarde van enkele honderden miljoenen euro’s met integratie van verschillend vastgoed zoals huisvesting, winkelcentra en publieke parkings. In juni 2011 heeft Wilhelm & Co haar waaier van competenties uitgebreid door het organiseren, van de belangrijkste IPO ooit voor een single Real Estate asset onder de vorm van een publieke emissie van vastgoedcertificaten. Mediacité Shopping zou zelfs de belangrijkste IPO op Nyse Euronext Brussels zijn sinds 2007. L’esplanade – Louvain-la-Neuve: EUR 265.000.000 for the development financing of a shopping centre and retail units with 41.000 sqm, 221 apartments and 6.000 parking units. Arranger and Lender: Aareal Bank.

Investeringen

De strategie van Wilhelm & Co bestond er steeds in om een deel van haar projecten in eigen portefeuille te houden als lange termijn investering, in partnershap met institutionele investeerders. De onderliggende motivering van deze strategie is het vertrouwen dat we hebben in de kwaliteit en de duurzaamheid van onze projecten net als in de mogelijkheid die ze bieden om een substantiële meerwaarde te creëren op middellange en lange termijn. Welke betere manier om dit vertrouwen te bewijzen t.o.v. onze institutionele investeringspartners dan aan hun zijde op lange termijn betrokken te blijven. Door het creëren van ons eigen « retail » fonds, zijn onze ambities sinds 2011 geëvolueerd naar de oprichting van een pan-Europese groep die in staat is om met evenveel competentie de «full value-chain» van het commerciële vastgoed te beheren: vanaf de ontwikkeling en het commercieel beheer tot de lange termijn eigendom.

 

Commercialisering

Commercieel evenwicht halen

Het commercieel evenwicht, de sleutel van een succesvol winkelcentrum, steunt op volgende gedragslijnen:

  • Spreiding/ligging van de winkels : vanaf de eerste schetsen wordt de verdeling van de winkels vastgelegd om een bepaald commercieel evenwicht in de klantenstroom te verkrijgen.
  • Vernieuwing : nieuwe winkels, die nog niet aanwezig waren op de lokale markt, worden altijd in de verf gezet om het winkelcentrum te differentiëren van zijn eventuele concurrenten.
  • Adequate winkels : de weerhouden winkels komen steeds overeen met het socio-economisch profiel van de klanten van het winkelcentrum.
  • Differentiëring : het zoeken van toegevoegde activiteiten (kinderopvang, diensten, vrije tijd) maakt deel uit van de commercialisering. Want, zelfs indien men de indruk heeft dat sommige activiteiten, zoals culturele activiteiten, niet erg rendabel zijn, dan nog zijn wij ervan overtuigd dat ze onontbeerlijk zijn voor het evenwicht van een winkelcentrum.

Wij wensen dat de bezoekers van onze winkelcentra een nieuwe commerciële ervaring beleven tijdens een aangename, evenwichtige, natuurlijke, comfortabele en veilige wandeling. 14-01-28-Wilco-wp-website-images-a-la-une-page-commercialisation

 

Uitbating

Een “All-in” service

Om het succes van haar activiteiten te garanderen, houdt Wilhelm & Co zich eveneens bezig met de uitbating van haar projecten. Het bedrijf zorgt zo voor de controle van haar vastgoed via haar twee filialen:

  • GESMALL voor de commercialisering en de uitbating van de handelsruimten.
  • GESPARK (50% Wilhelm & Co en 50% Parking Mypark) voor de uitbating van de parkings en de stadslogistiek.

Indien de gemeenschap het wenst, kan de Groep eveneens andere diensten voor haar rekening nemen zoals het beheer van openbare parkings, de vuilnisophaaldienst, de brandpreventie of de stedelijke bewegwijzering. In L’esplanade (Louvain-la-Neuve) beheert het bedrijf GESPARK zo 13 parkings, goed voor 6.000 plaatsen in het centrum. Het bedrijf zorgt tevens voor de goederenbevoorrading, de persoonsbeveiliging, de brandbeveiliging in de 13 hectaren van ondergrondse parkings, de bewegwijzering en de vuilnisophaaldienst.

14-01-28-Wilco-wp-website-serie-3-images-parking
14-01-28-Wilco-wp-website-serie-3-images-info-desk
14-01-28-Wilco-wp-website-serie-3-images--control

 

Asset management

Potentieel ontwikkelen

Wilhelm & Co heeft een lange termijn visie op haar investeringen en verzekert zo een langdurige en duurzame groei van haar vastgoed. Zowel als ontwikkelaar als beheerder van winkelcentra en complexe stedelijke infrastructuur, heeft de Groep een groeiende cirkel van competenties in dit domein ontwikkeld. Haar asset management team concentreert zich op het creëren en verbeteren van de lange termijn waarde van haar winkelcentra. Deze activiteit begint al in de vroege fase van het ontwerp en de ontwikkeling van de projecten. Tijdens deze fase werkt dit team nauw samen met de teams van de ontwikkeling en van het beheer van de centra (Gesmall) om zo de beste configuratie van de centra, de beste verdeling van de winkels en de verhuurwaarden vast te stellen. Verder zal het asset management team er tijdens deze levensfase van de winkelcentra, er bij het nemen van belangrijke beslissingen altijd een lange termijn visie op nahouden. Eens een centrum geopend is, zal de asset manager de strategie ervan bepalen en dit zowel vanuit operationeel oogpunt als wat expansiemogelijkheden en toekomstige investeringen betreft. De asset manager zal er altijd voor zorgen dat elk winkelcentrum zijn maximale capaciteit bereikt.

Back to Top