14-01-28-Wilco-wp-website-images-a-la-une-page-strategie

Credo

Waarden in praktijk gebracht

Ons credo is de lange termijn, want het duurzaam bewaren en beheren van ons vastgoed geeft ons de mogelijkheid de doelstellingen die wij aan onze projecten toekennen namelijk. bijdragen tot welzijn en waarde creëren, te concretiseren. Deze benadering van de stad is verankerd in het DNA van ons bedrijf en is gebaseerd op duurzame waarden zoals overleg, luisterbereidheid, passie, ambitie, anticipatie, solidariteit en delen.

 
11-03-28---Mediacite-De-Kinder

Uitmuntendheid

Zich toeleggen op elk detail

Eén van de voornaamste drijfveren van het management van de Groep is de gedeelde passie voor kwaliteit, een passie die wij vooral willen tonen doorheen de architectuur van onze gebouwen.
De ontwerpers zijn er zich van bewust dat elk project een toonbeeld moet zijn van een harmonieuze integratie in het bestaande stedelijk weefsel en zij stellen daarvoor een geïnspireerde, duurzame, intelligente en kwaliteitsvolle architectuur voor, zonder ooit van deze regel af te wijken. Architecten en stedenbouwkundigen worden dus zeer zorgvuldig gekozen. Ze worden gestuurd door de Design Cel wiens eerste taak het is te waken over de architecturale en ruimtelijke kwaliteit van elk project en de integratie ervan in het bestaande stedelijk weefsel. En omdat de esthetiek van haar gebouwen één van de basiswaarden van Wilhelm & Co is, worden de projecten begeleid door een artistiek directeur, wat uniek is in de sector.

 

Lange termijn

Een lange termijn benadering garandeert ook succes op lange termijn

Een stedelijke perimeter, die voor consensus zorgt, verzinnen, ontwerpen en doen ontluiken kan enkel leiden tot een realistisch en duurzaam bedrijf als deze ontwikkeling op lange termijn beschouwd wordt. Wij verkiezen financiële stabiliteit en redelijke groei op lange termijn van onze projecten op lange termijn boven snelle en vluchtige winst.
Om de duurzaamheid van haar projecten te garanderen, staat Wilhelm & Co in voor het beheer ervan, maar stelt aan de gemeenschappen die dit wensen tevens voor om bepaalde diensten op zich te nemen zoals het beheer van de openbare parkings, de vuilnisophaaldienst, de brandbeveiliging of de bewegwijzering.
Omwille van de duurzaamheid van onze realisaties zijn we verplicht te anticiperen op het gebied van de evolutie van levenswijzen op technisch, sociaal, economisch en cultureel vlak. Om deze praktijk te bekrachtigen behoudt de Groep, naast haar institutionele partners die deelnemen aan dit project, zelf ook een belangrijke participatie.

 

14-01-28-Wilco-wp-website-images-a-la-une-page-esplanade

Identiteit

Elk project is uniek

Gebaseerd op de lange termijn en op de harmonieuze integratie van specifieke locale socio-economische aspecten, stelt het model van de Groep voor om de identiteit van de centra te associëren met verbindende thema’s. Indien een dergelijke specificiteit niet onmiddellijk aanwezig is, dan initieert het bedrijf die en participeert het in de financiering ervan: dit was bijvoorbeeld het geval met Pôle Image in Médiacité in Luik, dat het thema van de audiovisuele productie benadrukt.

 

Shopping Ervaring

De handel als katalysator

Het beste recept voor succes voor een nieuwe stadswijk is er een nieuwe handelservaring in integreren: kwaliteitsvolle « win-winsituaties » opbouwen tussen de bestaande en de nieuwe winkels is van vitaal belang voor de winkelcentra industrie.
Als betrokken partij in de ontwikkeling op lange termijn van de projecten die het initieert, heeft Wilhelm & Co een sterke expertise opgebouwd in het bouwen van winkelcentra : coherentie van de indeling, commerciële complementariteit van de merken, attractiviteit van bepaalde iconische merken, het opzetten van een dynamisch ondernemingsklimaat door middel van terugkerende animatie, … Achter de schermen zorgen deze beproefde procedures ervoor dat de commerciële activiteit beter functioneert : veiligheid, toegankelijkheid, onderhoud van gemeenschappelijke ruimtes…
Zo is de Groep erin geslaagd om in Médiacité en dit op het ergst van de financiële crisis, een bezettingsgraad van 97% te bereiken en zijn er 30% merken die nieuw zijn in België en/of in de streek.

 

Waarde creëren

Een verrijking op elk gebied

Zelfs als de rentabiliteit van de winkels prioritair is, wensen we toch dat de ganse gemeenschap kan profiteren van de dynamiek van onze projecten: het creëren van jobs, de ontwikkeling van culturele projecten, de implementatie van nieuwe woningen in de buurt, de concentratie van functies (handel, woningen, kantoren) gunstig voor een duurzame stedelijke ontwikkeling, de sanering van braakliggende gronden en vervallen wijken, grotere en positieve zichtbaarheid van de regio…
Met aandacht voor de economische en financiële aspecten van de projecten die wij initiëren, zetter wij er ons ook voor in om, door middel van veelbelovende projecten, een meerwaarde te creëren voor al onze partners: winkels, banken, investeerders…

Back to Top